over mij

Nel Zandbergen van www.glasjuwelen.nl

ontwikkelde zich op latere leeftijd in de verwerking van glas  en volgde o.a. trainingen en work- shops bij Jan Hein van Stiphout van  www.stipglas.com , Hein van de Water en Jakobine van Dömming  van www.sio2glas.nl en  Scandia Wood    uit Amerika, en voor sand casting technieken Hâkan Blomqvist uit Sweden.
Zij brengt de “glas kunst “ tot leven in het ontwerpen en maken van o.a. glasjuwelen in o.a. de technieken van branden en fusen .

Daarnaast ontwerpt en produceert zij kunstvoorwerpen van schaal tot decoratieve objecten in de breedste zin van het woord.

Graag nodigt zij u uit voor een bezoek aan haar site www.glasjuwelen.nl of haar fraaie atelier in Holwerd Friesland.